Angela Hansson Tandläkare – Prislista

Typ av behandlingPris kr
Undersökning825 – 975
Akut undersökning390 – 1015
Utredning1015 – 1670
Tandhygienistbehandling1200
Lagning komposit655 – 1650
Rotfyllning3600 – 5600
Tanduttagning1190 – 2990
Tandblekning800 – 3000
Enstaka tandkrona7155
Skalfasad7625

 

Priserna är beroende av behandlingens omfattning tex om fyllningen görs på en yta på en framtand eller på flera ytor på en kindtand. Vid rotbehandling har tex en framtand en kanal som ska behandlas medan en kindtand kan ha upp till fyra kanaler.

Därför får du ett skriftligt kostnadsförslag för föreslagen tandvård innan behandlingen påbörjas.

Våra priser ligger i nivå med Folktandvårdens priser.

 

Tandvårdsförsäkring

Från det år du fyller 20 år omfattas du av tandvårdsföräkringen. Baserat på din ålder betalar Försäkringskassan ut ett allmänt tandvårdsbidrag, ATB som du kan använda vid ditt besök hos tandläkare och tandhygienist. Bidraget kan utnyttjas från 1 juli varje år och sparas i två år.

 

Ålder – Allmänt bidrag

20-29år – 300kr/år

30-74år – 150kr/år

75+ år – 300kr/år

 

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet innebär att du vid större tandbehandlingar inte behöver betala hela tandvårdskostnaden själv. Försäkringskassan betalar ut ersättning till tandläkaren som drar av motsvarande belopp på sitt pris. Ersättningen till tandläkaren räknas ut på referenpriser fastställda av TLV (Tandvårds och läkemedelsverket) på följande sätt:

Referenspris – rabatt

Upp till 3000kr – 0% rabatt

Mellan 3000-15000kr – 50% rabatt

Över 15000kr – 85% rabatt