Tandläkare Angela Hansson - Prislista

Typ av behandling Pris kr
Undersökning 975
Akut undersökning 455 – 1070
Utredning 1070 – 2280
Tandhygienistbehandling 1390 – 1635
Lagning composit 825 – 2060
Rotfyllning 4240 – 5990
Tanduttagning 1350 – 2490
Tandblekning per käke 1750
Enstaka tandkrona 7660
Skalfasad 9500

Priserna är beroende av behandlingens omfattning tex om fyllningen görs på en yta på en framtand eller på flera ytor på en kindtand. Vid rotbehandling har tex en framtand en kanal som ska behandlas medan en kindtand kan ha upp till fyra kanaler.

Därför får du ett skriftligt kostnadsförslag för föreslagen tandvård innan behandlingen påbörjas.

Tandvårdsförsäkring

Från det år du fyller 24 år omfattas du av tandvårdsförsäkringen. Baserat på din ålder betalar Försäkringskassan ut ett allmänt tandvårdsbidrag, ATB som du kan använda vid ditt besök hos tandläkare och tandhygienist. Bidraget kan utnyttjas från 1 juli varje år och sparas i två år.

Ålder – Allmänt tandvårdsbidrag

24 – 29 år – 600kr/år
30 – 64 år – 300kr/år
65+ år – 600kr/år

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet innebär att du vid större tandbehandlingar inte behöver betala hela tandvårdskostnaden själv. Försäkringskassan betalar ut ersättning till tandläkaren som drar av motsvarande belopp på priset. Ersättningen till tandläkaren räknas på referenpriser fastställda av TLV (Tandvårds och läkemedelsverket) enligt följande:

Referenspris – rabatt

Upp till 3000kr – 0% rabatt
Mellan 3000-15000kr – 50% rabatt
Över 15000kr – 85% rabatt