Sömnapné

Är du utsövd när du vaknar?

Snarkar du störande?

Det är två viktiga frågor som jag fortsättningsvis kommer att ställa till mina patienter efter en nyligen genomgången kurs i sömnmedicin.

Om svaret på någon av frågorna är ja, kan det bli aktuellt med en sömnapné utredning i vården.

Det finns hjälp att få till ett piggare och friskare liv!


Beroende på omfattningen av besvären rekommenderas CPAP eller en antiapnéskena. CPAP provas ut i sjukvården men antiapnéskena/snarkskena görs av mig i samarbete med en tandtekniker. Vi tar emot remisser från landstinget.

Behöver du eller någon som du känner hjälp mot trötthet och/eller störande snarkning?

Kontakta oss här på info@tandlakarehansson.se eller ring 08-6521152